• فعالیت شرکت

  ساخت قطعات صنعتی 

 • فعالیت شرکت

  ساخت واحدهای سیستم کنترل و ابزاردقیق

 • فعالیت شرکت

  تامین قطعات ابزاردقیق 

 • فعالیت شرکت

  آموزش فنون مهندسی 

Supply and Equipment

شرکت آکو پارت نیکا

Resistance weld

 

                                                                      

 

                                                                     

 

                                                                      

 

   

  

  

 به منظور سفارش دهی صحیح و سریع، انجام مراحل زیر پیشنهاد می گردد:

  

1- پر کردن و ارسال نامه درخواست

2- پاسخ شرکت آکو پارت نیکا و ارسال قیمت به ایمیل درخواست کننده

 3- ارسال نامه در جهت تایید درخواست

 4- ارسال قطعه و دریافت هزینه توسط اداره پست صورت میگیرد

  

اطلاعات مفیدی درباره جوشهای مقاومتی