• فعالیت شرکت

  ساخت قطعات صنعتی 

 • فعالیت شرکت

  ساخت واحدهای سیستم کنترل و ابزاردقیق

 • فعالیت شرکت

  تامین قطعات ابزاردقیق 

 • فعالیت شرکت

  آموزش فنون مهندسی 

Store-Data

شرکت آکو پارت نیکا

مکانیکال سیل چیست

مکانیکال سیل چیست

فصل 1:آشنایی و تاریخچه مکانیکال سیلها                                 
مزایای استفاده از آب بندهای مکانیکی به جای پکینگ                          

فصل 2 :انواع مکانیکال سیلها و کاربرد آنها                                 
تعریف آببندهای مکانیکی یا مکانیکال سیل                                      
اصول کلی کارکرد سیلهای مکانیکی                                               
شرایط انتخاب آب بند مکانیکی                                                     
تقسیم بندی آب بندها                                                               
تقسیم بندی آب بندهای مکانیکی از نظر ساختمان                            
آب بندهای مکانیکی فنردار                                                                        
مکانیکال سیل نوع متعادل                                                                         
مکانیکال سیل نوع متعادل با فنر                                                                  
مکانیکال سیل نوع متعادل با فنر سینوسی 
آب بندهای مکانیکی بدون فنر (آب بندهای آکاردئونی) 
تقسیم بندی آب بندهای بیلوزی 
تقسیم بندی آب بندهای مکانیکی از نظر تعادل فشار 
تقسیم بندی آب بندهای مکانیکی از نظر ساختمان 
آب بندهای دوگانه پشت به پشت Back to back 
آب بندهای دوگانه پشت سر هم Tandem 
آب بندهای دوگانه روبرو Face to Face 
آب بندهای دوگانه هم مرکز Concentric
آب بندهای کارتریج Cartridge  
آب بندهای مخازن همزن سیالات 
اصول طراحی آببندهای مکانیکی  
انتخاب مناسب مواد سازنده اجزاء آببند  
راههای کنترل درجه حرارت در محوطه محفظه آببند 
کنترل فشار در محوطه آببند 
تعویض سیال 
افزایش مقدار حرکت مایع در محفظه آببند

 آب بند مواد گرم 

فصل 3: انتخاب مواد 
Seat & Face 
کربن گرافیت 
تلفون P.T.F.E 
Ni-Resist 
Stellite 
سرامیک اکسید آلومینیوم
تنگستن کارباید 
سیلیکون کارباید  
انتخاب اقتصادی صفحات آببند 

فصل 4 : استفاده از آببندها در شرایط محیطی 
آب بندی با طرحهای ویژه 
ویژگیهای آببند برای دوغابها 
آببندی در محیط فشار بالا 
کنترل محیط آب بند 
کنترل درجه حرارت 
افزایش فشار محفظه آببندی 
کاهش فشار محفظه آببندی 
روشهای کنترل ذرات جامد در محفظه آببندی 
جدا ساز مکانیکی ذرات 
کنترل محیط اتمسفر یک آببند 

فصل 5 : ملاحظات نصب آببندهای مکانیکی 
ملاحظات نصب آببندهای مکانیکی 

فصل 6 : روشهای تشخیص عیب و رفع آن 
کارکرد آببند همراه سر و صدا 
انباشته شدن غبار کربن در سمت اتمسفریک آببند 
کارکرد آببند همراه با ایجاد کف 
آببند به طور ثابت چکه میکند 
شفت پمپ دارای ارتعاش می باشد
عیوب صفحات آببند 
خرابی و عیوب سیلیو 

فصل 7: آزمایش های آببندهای مکانیکی 
آزمایش های آببندهای مکانیکی 
آزمون فشار هیدرواستاتیک آببندها 
آزمون مقاومت
آزمون نشتی 
آزمون نهایی آببندها
آزمون صافی سطح صفحات آببند 
تفسیر باندهای نوری 

 

450,000 ریال

اعتباری : نا محدود