• فعالیت شرکت

  ساخت قطعات صنعتی 

 • فعالیت شرکت

  ساخت واحدهای سیستم کنترل و ابزاردقیق

 • فعالیت شرکت

  تامین قطعات ابزاردقیق 

 • فعالیت شرکت

  آموزش فنون مهندسی 

Products

شرکت آکو پارت نیکا

تولیدات

 Test system Static & Dynamic
ساخت دستگاههای تست استاتیکی و دینامیکی
API PLAN 682 
 ساخت مهندسی طرحهای API682
Discharge Valve & Suction Valve
 ساخت ولو های کمپرسور
Construction of Industrial Parts
ساخت قطعات صنعتی
Mechanical Seal
 ساخت انواع مکانیکال سیل راکتور و مخزن تحت فشار
ساخت انواع مکانیکال سیل پمپهای مخصوص