• Learning And Training

  مرکز آموزشی فنون مهندسی 

 • Learning And Training

  مکانیکال سیل یا آببندهای مکانیکی

 • Learning And Training

  مهندسی پمپ 

 • Learning And Training

  سیستمهای پنوماتیکی و هیدرولیکی 

 Learning and Training 

شرکت آکو پارت نیکا

ثبت نام

لطفا اطلاعات مورد نیاز را با دقت پرکنید و برای ما ارسال نمایید

از اینکه اطلاعات خود را وارد مینمایید متشکریم ما درخواست شما را بررسی کرده و به شما پاسخ میدهیم.

با تشکر

شرکت آکو پارت نیکا

نوع درخواست

دوره مورد نظر

ارسال نامه درخواست و فیش واریزی
Size limit for each file is 10.0 MB

  آموزش

  دوره های آموزشی

  آموزش عبارت است از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن، آموزش در صورتی اثربخش است که یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل شود، و یا به منظور پاسخ به یک نیاز شناخته شده طراحی شود. یک برنامه آموزشی مطلوب، باید به گونه ای طراحی شود که ضمن پاسخگویی به اهداف سازمانی بتواند اهداف فردی کارکنان را پاسخگو باشد. اگرچه آموزش کارکنان را در اجرای مشاغل فعلی شان یاری می دهد لیکن مزایای آموزش در تمام برنامه های شغلی موثر بوده، به توسعه فرد در مسئولیتهای آتی اش نیز کمک میکند. توسعه از سوی دیگر، افراد را در اداره مسئولیتهای آتی شان، با تاکید کمتر بر وظایف فعلی شغل، یاری می دهد.

  مدیران ارشد از ارزش آموزش در حفظ منافع سازمان آگاهند. کارکنان نیز می دانند که فرصتهای آموزشی آنها را در رشد و پیشرفت دوره کاریشان یاری می دهد. به دلیل تغییرات تکنولوژیکی و فقدان مهارت در سطح آغازین کار، سازمانها برنامه های آموزشی گوناگونی را به سطوح میانی، سرپرستان رده اول، متخصصین، و کارکنان اداری و دفتری دوره های آموزشی متناسبی تدوین می کنند.

  مسئله آموزش باید تکرار و استمرار داشته باشد تا تغییر و یادگیری رخ دهد و به مرحله توسعه ای برسد، پس با آموزش های دوره ای به آن یک جهت داده میشود که با ممارست و تمرین در ذهن شکل گیری آموزه ها صورت میگیرد.

  امروزه بحث آموزش در قسمت مدیرت سازمانی جزء پراهمیترین قسمت در سازمانهای در حال توسعه میباشد که برای پیشرفت و بهره وری بالاتر به افراد کارآزموده نیاز دارد.

   

  مواردی که در مدیریت منابع انسانی امروزه مورد بحث می باشد بحث آموزش است که به آن اهمیت خاصی داده میشود و حالا

  چگونه آموزش موجب سودمندی سازمان می شود.

  • موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبت تری نسبت به سودگرایی می شود.
  • دانش کاری و مهارتها را در تمام سطوح سازمان بهبود می بخشد.
  • روحیه نیروی کار را بهتر می کند.
  • به افراد کمک میکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کنند.
  • به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک میکند.
  • اعتبار، صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد.
  • روابط بین فرا دست و زیر دست را بهبود می بخشد.
  • به توسعه سازمانی کمک میکند.
  • از کارآموزان نیز می آموزد.
  • به تهیه دستورالعملهای کاری کمک میکند.
  • به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری می دهد.
  • درباره نیازهای آتی سازماندر تمام زمینه ها اطلاعات لازم را فراهم میکند.
  • حل مشکل و اخذ تصمیم به گونه ای اثربخش در سازمان شکل میگیرد.
  • به ارتقای سازمان از درون کمک میکند.
  • به توسعه مهارتهای رهبری، انگیزش، وفاداری و تعلق خاطر، سلوک بهتر، و سایر زمینه هایی که در موفقیت کارکنان و مدیران موثر است یاری میدهد.
  • به افزایش کارایی و یا بهبود شرایط کاری کمک میکند.
  • به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها، مانند تولید، امور اداری، پرسنلی و غیره کمک میکند.
  • احساس مسئولیت سازمانی در افراد را در زمینه های کارامدی و کسب دانش به وجود می آورد.
  • روابط کاری را بهبود می بخشد.
  • هزینه های مشاوره ای برون سازمانی را کاهش می دهد.
  • رفتارهای ناسالم را کاهش میدهد.
  • فضای مناسب برای رشد و ارتباطات به وجود می آورد.
  • کارکنان را در تطبیق خود با تغییرات یاری می دهد.
  • به کاهش تضادها و فشارهای عصبی کمک میکند.

  منافع برای فرد که در نهایت موجب سودمندی سازمان می شود.

  • به افراد در حل مشکل و اخذ تصمیم به گونه ای اثر بخش کمک میکند.
  • توسط آموزش و توسعه، انگیزش، رشد، احساس مسئولیت، و حس تشخیص افراد ارتقا می یابد.
  • اعتماد بنفس و دستاوردهای فردی را ارتقاء می دهد.
  • به افراد در کاهش تضادها و فشارهای عصبی کمک میکند.
  • رضایت حرفه ای را افزایش می دهد.
  • با افزایش مهارتها افراد را بسوی دستیابی به اهداف شخصی شان سوق می دهد.
  • نیازهای شخصصی کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضا میکند.
  • مسیر رشد آتی کارآموز را فراهم می کند.
  • حس یادگیری را ارتقاء می دهد.
  • ترس از قبول وظایف جدید را کاهش میدهد.

  منافع در روابط انسانی و پرسنل، روابط درون و بین گروهی، و اجرای سیاست.

  • ارتباطات میان افراد و گروه ها را بهبود می بخشد.
  • به توجیه کارکنان جدید و آنهایی که به گروه بالاتر رفته اند یا به مشاغل جدید منصوب شده اند کمک میکند.
  • سیاستهای سازمانی، مقررات، و قوانین را پایدار میکند.
  • اخلاقیات را ارتقاء می دهد.
  • پیوستگی را در گروه به وجود می آورد.
  • فضای مناسبی را برای رشد، هماهنگی، و یادگیری فراهم میکند.
  • سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل میکند.

  در این دوره شما دانشجو یا کارشناس فنی که هستید به بحث و تبادل اطلاعات میپردازی و راههای مفیدی برای بهره وری بهتر پیدا خواهید کرد.